Vilistlaste kokkutulekud

EAM – The EAM (European Alumni Meeting)

Kuna Eestis ei ole Up With People kuigi tuntud organisatsioon koos oma väärtusliku õppeprogrammiga, siis sai Hea Tahte Koja meeskonna peamiseks eesmärgiks läbi EAM’i luua uusi kontakte ja tugevamaid sidemeid UWP ja UWP vilistlaskondadega, et pakkuda Eesti noortele võimalust osaleda Up With People õppeprogrammis. Selle jaoks, et EAM toimuks Tallinnas, tuli kokku panna meeskond ning “müüa maha” meie kaunis Tallinn, kui sobivaima meetingu kohana.

Lisaks vilistlaskokkutulekule pidi sel EAM-l toimuma ka Up With People vilistlaste Assotsiatsiooni juhtkonna koosolek, mis tähendas, et VIP külalisi Tallinnasse oli saabunud nii Ameerika Ühendriikidest kui ka Uus-Meremaalt. Kuid olulisem oli see veelgi enam meile, kui Hea Tahte Koda liikmetele, sest see oli koht, kus sõlmisime Up With People Alumi Association’i ja MTÜ Hea Tahte Koda vahel partnerlepingu.

Kuna 2014. aastal oli Ida-Kesk Euroopas teravad poliitilised kokkupõrked, siis saime kokkutuleku käigus jagada rohkem läänelike vaadete ja arvamustega inimestele, meie tegelikku olukorda ja ka ühtlasi ajaloolist tausta. Üheks meie abimeheks oli Erik-Niiles Kross, kes pidas vastavasisulist loengut vilistlastele ja juhtkonna liikmetele meie Parlamendihoones. Lisaks parlamendi külastusele, said külalised tutvuda ja veenduda meie E-riigi olemuses – millest oldi totaalselt positiivselt üllatunud. Nimelt nende jaoks tundus Eesti olema lihtsalt üks kauge ja suiku jäänud riik, kuid hoopiski oleme oma innovaatilisuse ja arenguga maailma esiotsades! Skype on ju siit samast pärit ning me valime isegi parlamendisaadikuid elektroonselt!

Lisaks iseseisvuse olulisusele ja E-riiklusele, panime rõhku ka meie kultuuriväärtustele. Kaasasime vilistlasi traditsioonilistesse Eesti pidustustesse – Jalmar Vabarna õpetas kõiki folki tantsima, esines ka tantsutrupp “Sõleke” uhketes rahvariietes ning ka meie tiimi mehed näitasid rahvatantsu oskuseid!

Kuid pidustuste kõrval ei saa varju jätta ühte olulist heategu. EAM-i ajal algatati metsaistutusprojekt, toetamaks Eesti metsa ja Eesti noori. Iga vilistlane sai enda nimel istutada ühe männiseemne, mis ootab Hea Tahte metsa istutamist.

Kõigele eelnevale lisaks toimusid kokkutuleku raames ka erinevad community service’d ehk ühiskondliku väljundiga miniprojektid. Näiteks külastas kamp vilistlasi erivajadustega noorte keskust JUKS, kus abistati neid majapidamise hooldamisel – pesti aknaid, kaevati maad, koristati prahti. Vilistlased oli justkui taas ajast tagasi rännanud ja tundsid end 20 aastat nooremana, mil nad igal nädalal aasta aega osalesid ühiskondlikes projektides.

Tegemist oli oi-oi kui palju, kuid sellest saadud rõõm oli siiras ja ehe! Kokkutulekule tulnud olid igati rahul ning tänuavaldusi jätkus mitmeks kuuks!

TAD – The TAD (Triangle Alumni Meeting)

EAMi ideest sai mõjutust üks Soome vilistlastest, kes käis Eesti vilistlasele (Hea Tahte Koja liikmele) lauale idee korraldada kokkusaamisi ka väiksemas ringis. Üheskoos jõuti järeldusele, et muidu aktiivsed eestlased, soomlased ja rootslased on UWP silmis vilistlaskonna väiksust arvestades veel üsnagi passiivsed. Riikide lähedust ja soodsat Läänemereäärset asukohta silmas pidades otsustatigi korraldada TAD (Triangle Alumni Date), mis ühendab endas kolme riigi (Eesti, Soome, Rootsi) vilistlaskondi. TADi põhieesmärgiks on tekitada ühtsustunnet lähiriikide ja nende vilistlaste vahel, korraldada mini-kokkutulekuid ning loomulikult arutada võimalusi veelgi enamate kohalike noorte värbamiseks UWP õppeprogrammi. Kuigi TAD on esmajärgus mõeldud vaid kolme riigi vilistlaskondadele, võetakse alati rõõmsalt vastu ka kaugemaid külalisi.

Esimene TAD peeti 2010. aastal Tallinnas. Taaskord oli rõõm külalislahkust üles näidata 2013. aastal.
Tänavune TAD on kindlasti eriti meeldejääv, kuna samal ajal on Eestit väisamas ka UWP õppeprogrammiga ringi rändav trupp noori. Kohtumise haripunktiks on UWP suurejooneline show Nordea Kontserdimajas. TADile registreerimine on alanud ning oodata on seekord vilistlasi suisa üle kogu maailma!

Täname ürituste partnereid: