Meist

MTÜ Hea Tahte Koda on loodud rahvusvahelise noorteorganisatsiooni Up with People (UWP) Eesti vilistlaste poolt. Hea Tahte Koda teeb tihedat koostööd niiUp with People'i kui ka UWP International Alumni Association'iga, olles nende organisatsioonide esindaja Eestis.

MTÜ Hea Tahte Koda põhitegevused:
• Eesti noorte toetamine Up With People õppeprogrammis osalemiseks ;
• UWP programmi toomine Eestisse;
• Kohalike ja rahvusvaheliste projektide läbiviimine UWP vilistlaskonda kaasates ;
• Heategevuskampaaniate ja -tegevuste läbiviimine;
• Ülemaailmsete ärivõimaluste loomine UWP vilistlaskonda ära kasutades

Meie meeskond

Argo Saul

Cast E94 vilistlane

Merle Zimmer

Cast D96 vilistlane

Arno Valgma

Cast D93 vilistlane

Sven Lööndre

Cast C96 vilistlane

Rainis Maasing

Cast A92 vilistlane

Ele Haavandi

Cast C94 vilistlane

Meie missioon

Meie missioon on mitmekülgsete vabatahtlike ja heategevuslike tegevuste kaudu aidata ja motiveerida abivajajaid. Teeme tihedat koostööd Up with People ja UWP rahvusvaheliste vilistlasorganisatsioonidega, teadvustamaks üldsusele noorte jaoks loodud unikaalse õppeprogrammi võimalusi ning toetame neid, kes soovivad programmis osaleda. Ühendame UWP globaalse vilistlaskonna ametialaste oskuste ja teabe jagamise võrgustiku kaudu, pakkudes platvormi ülemaailmseks infovahetuseks erinevates riikides sarnastes valdkondades töötavate inimeste vahel.

Meie visioon

Meie visioon on olla ühiskonnas mõjujõud, mis aitab noortel inimestel teha häid otsuseid oma elus ette tulevates valikutes ja mõjutab nende väärtushinnanguid nii, et nad suhtuksid lugupidavalt iseendasse, teistesse inimestesse, kultuuridesse ja keskkonda.